Next Level staat voor persoonlijke, professionele begeleiding bij het leren

dr. Daphne Hijzen-Hupkes

Als gepromoveerd onderwijskundig onderzoeker heb ik me veel beziggehouden met thema's als studiesucces, voorwaarden voor succesvol studeren en de rol van motivatie en belemmeringen als faalangst tijdens het leren.

Al vroeg tijdens mijn eigen studie pedagogische wetenschappen interesseerde ik me voor de belangrijke rol die emoties spelen tijdens het leerproces. Je kunt nog zo intelligent zijn en nog zo hard studeren, maar wanneer je echt niet lekker in je vel zit, is het vrijwel onmogelijk om op niveau te blijven presteren. Met name de invloed van angst op het leren is groot. Angst (om het niet goed te doen, om fouten te maken) heeft grote invloed op bijvoorbeeld het concentratievermogen en het werkgeheugen. De druk om aan alle verwachtingen te voldoen die er aan je gesteld worden of die jij aan jezelf stelt, werkt enorm belemmerend. Veel studenten of scholieren schamen zich en durven niet om hulp te vragen. Dit kan tot gevolg hebben dat zij gaan uitstellen, onderpresteren, nog meer uitstellen  en uiteindelijk kan het er zelfs voor zorgen dat ze afhaken. Studenten stoppen met hun studie, leerlingen blijven zitten of zakken af. De nadruk binnen het onderwijs ligt nog steeds veel op het cognitieve en minder op het sociaal-emotionele aspect van leren.

Ik vind het dus ontzettend belangrijk dat hier (tijdig) aandacht voor is. Het doorbreken van dergelijke negatieve patronen is heel goed mogelijk en zorgt ervoor dat er enorme stappen gezet kunnen worden.  Ik help studenten en scholieren die vastlopen op school of tijdens hun studie door hun leerblokkades (vaak veroorzaakt door angst) te doorbreken. Soms is het nodig om even afstand te nemen en samen te kijken naar waar je precies op vastloopt en hoe je verbetering aan kunt brengen. Heel vaak is het makkelijker dan gedacht en lukt het al om na een paar afspraken verder te kunnen. Ik wil meer in het algemeen een bijdrage leveren aan het verminderen van studiestress en verbeteren van studentenwelzijn door kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen van lerenden te versterken. Ik reik de tools aan waarmee zij het beste uit jezelf halen en weer presteren op het niveau dat bij hen past.

Centraal in mijn begeleiding en trainingen staan praktijkgerichtheid, vertrouwen en het leren zelf te doen.

Alle begeleiding is direct gericht op de praktijk. Het 'los' oefenen van bijvoorbeeld studievaardigheden, dus zonder de directe context van de leeromgeving, heeft weinig zin. Alles wat studenten en scholieren leren kunnen ze direct toepassen. We gaan oefenen. Een gedragsverandering behoeft simpelweg veel training en oefening.

Vertrouwen is daarnaast een belangrijk uitgangspunt. Ik vertrouw iedere leerling en student dat deze het in zich heeft zich te verbeteren en dat ook wil. Ik vertrouw op hun inzet en op hun leerpotentieel. Studenten en scholieren moeten ook mij altijd kunnen vertrouwen en volledig eerlijk kunnen zijn. Door eerlijk en open te zijn, komen we echt verder.

Daarnaast reik ik de tools aan waarmee lerenden zelf aan de slag gaan. Ik zal bijvoorbeeld nooit een scriptie voor een student schrijven. Mijn bedoeling is een structurele verbetering te bewerkstelligen. Lerenden moeten weer leren vertrouwen op hun eigen kunnen.

De combinatie van sociaal-emotionele ondersteuning (faalangstbegeleiding, stressreductie, procesondersteuning) met inhoudelijke begeleiding (verbeteren studievaardigheden, schrijf- en scriptiebegeleiding) wordt heel fijn gevonden door de studenten en scholieren die ik begeleid.

Mijn werkervaring binnen zowel het hbo als de universiteit, mijn expertise als scriptiebegeleider, scriptiebeoordelaar en onderzoeker, faalangstreductietrainer, ervaringen als studiecoach, mijn studieachtergrond van pedagoog met de afstudeerrichting leerproblemen en een afgeronde opleiding tot jongerencoach zorgen ervoor dat ik de expertise in huis heb om je zowel inhoudelijk als sociaal-emotioneel goed te begeleiden tijdens je school- of studieperiode.

Vele leerlingen (o.a. van het Haganum, de Dalton, Sorghvliet, VCL en het Segbroek College) en studenten (o.a. van de Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, UvA, HvA, Hogeschool Rotterdam en Universiteit Leiden) gingen je voor.

Mocht je meer willen lezen over mijn werkervaringen, dan kun je deze via mijn LinkedIn pagina bekijken.

Next Level staat voor persoonlijke, professionele begeleiding bij het leren
Next Level Studentencoaching begeleidt jongeren die op een of andere manier vastlopen of dreigen vast te lopen met school of studie.
Begeleiding
Informatie