Next Level staat voor persoonlijke, professionele begeleiding bij het leren

Privacy Policy

NextLevel Studentencoaching (KVK 64147045), hecht veel waarde aan het beschermen van jouw privacy en (persoons)gegevens. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring informeert NextLevel Studentencoaching je  welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe deze gegevens worden gebruikt en met welk doel deze gegevens worden gebruikt.

Verwerken van persoonsgegevens

NextLevel Studentencoaching kan jouw persoonsgegevens verwerken omdat jij gebruik maakt van de dienstverlening van NextLevel Studentencoaching en/of omdat jij deze gegevens zelf aan NextLevel Studentencoaching verstrekt. Zo kun jij ons jouw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als jij met NextLevel Studentencoaching wilt communiceren, als jij nadere informatie over de dienstverlening van NextLevel Studentencoaching wenst te krijgen of indien jij met NextLevel Studentencoaching wil samenwerken. NextLevel Studentencoaching verwerkt deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van de dienstverlening en/of je te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor NextLevel Studentencoaching niet mogelijk uitvoering te geven aan de dienstverlening en/of je te informeren. Jouw persoonsgegevens gebruikt NextLevel Studentencoaching uitsluitend voor de verwerking van jouw verzoek.

Af en toe kan NextLevel Studentencoaching ook via een derde informatie verwerven die indirect betrekking heeft op jou. Wanneer NextLevel Studentencoaching dat doet, vraag NextLevel Studentencoaching de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat NextLevel Studentencoaching het recht heeft die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

Jij hebt te allen tijde het recht om de informatie die NextLevel Studentencoaching van jou heeft opgeslagen en verwerkt, op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kan je via deze pagina doen. NextLevel Studentencoaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Daarnaast is NextLevel Studentencoaching geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van deze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen deze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kunnen wij jouw IP-adres en domeinnaam registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houdt NextLevel Studentencoaching ook bij met welk type browser jij deze website bezoekt en gebruikt. De verkregen informatie is eigendom van NextLevel Studentencoaching. De verzamelde informatie wordt gebruikt om de dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

NextLevel Studentencoaching maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. NextLevel Studentencoaching gebruikt cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Jij kunt deze cookies uitzetten via jouw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van de door jou gebruikte browser. Je kan per browser ook instellen dat je volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van deze website.

Via deze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst (GA). NextLevel Studentencoaching gebruikt GA om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers deze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. NextLevel Studentencoaching heeft hier helaas geen invloed op.

De privacy van de bezoekers aan deze wordt gerespecteerd.. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van jouw gegevensopslag en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Geautomatiseerde besluitvorming

NextLevel Studentencoaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gebruik van persoonsgegevens

NextLevel Studentencoaching verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens om deze website te beheren en om de door jou gevraagde informatie, services en diensten te leveren. NextLevel Studentencoaching kan jouw persoonsgegevens ook gebruiken om je op de hoogte te houden van alle diensten. Jouw persoonsgegevens kan NextLevel Studentencoaching ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel deze website als de diensten te verbeteren.

Doorgifte aan derden

NextLevel Studentencoaching stelt de verkregen en opgeslagen gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening. NextLevel Studentencoaching zal jouw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer NextLevel Studentencoaching in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. NextLevel Studentencoaching zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die NextLevel Studentencoaching langer moet bewaren omdat de wet dit verplicht. Gegevens die NextLevel Studentencoaching nodig heeft voor het administratief verwerken van onze samenwerking, worden 7 jaar bewaard. Informatie die je via  formulieren verstuurt, wordt maximaal 24 maanden bewaard.

Veiligheid van persoonsgegevens

NextLevel Studentencoaching zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van jouw persoonsgegevens. NextLevel Studentencoaching bewaart de persoonsgegevens die jij aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongeauthoriseerde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigen van de privacy statement

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. NextLevel Studentencoaching zal zo nu en dan deze Privacy Policy updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. NextLevel Studentencoaching raadt iedereen aan om periodiek deze Privacy Policy te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe NextLevel Studentencoaching jouw informatie beschermt.

Klachten of opmerkingen

Als jij van mening bent dat ik niet heb gehandeld op grond van deze verklaring, dan kan je contact met mij opnemen. Je kan ook te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy Policy

NextLevel Studentencoaching (KVK 64147045), hecht veel waarde aan het beschermen van jouw privacy en (persoons)gegevens. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring informeert NextLevel Studentencoaching je  welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe deze gegevens worden gebruikt en met welk doel deze gegevens worden gebruikt.

Verwerken van persoonsgegevens

NextLevel Studentencoaching kan jouw persoonsgegevens verwerken omdat jij gebruik maakt van de dienstverlening van NextLevel Studentencoaching en/of omdat jij deze gegevens zelf aan NextLevel Studentencoaching verstrekt. Zo kun jij ons jouw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als jij met NextLevel Studentencoaching wilt communiceren, als jij nadere informatie over de dienstverlening van NextLevel Studentencoaching wenst te krijgen of indien jij met NextLevel Studentencoaching wil samenwerken. NextLevel Studentencoaching verwerkt deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van de dienstverlening en/of je te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor NextLevel Studentencoaching niet mogelijk uitvoering te geven aan de dienstverlening en/of je te informeren. Jouw persoonsgegevens gebruikt NextLevel Studentencoaching uitsluitend voor de verwerking van jouw verzoek.

Af en toe kan NextLevel Studentencoaching ook via een derde informatie verwerven die indirect betrekking heeft op jou. Wanneer NextLevel Studentencoaching dat doet, vraag NextLevel Studentencoaching de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat NextLevel Studentencoaching het recht heeft die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

Jij hebt te allen tijde het recht om de informatie die NextLevel Studentencoaching van jou heeft opgeslagen en verwerkt, op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kan je via deze pagina doen. NextLevel Studentencoaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Daarnaast is NextLevel Studentencoaching geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van deze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen deze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kunnen wij jouw IP-adres en domeinnaam registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houdt NextLevel Studentencoaching ook bij met welk type browser jij deze website bezoekt en gebruikt. De verkregen informatie is eigendom van NextLevel Studentencoaching. De verzamelde informatie wordt gebruikt om de dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

NextLevel Studentencoaching maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. NextLevel Studentencoaching gebruikt cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Jij kunt deze cookies uitzetten via jouw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van de door jou gebruikte browser. Je kan per browser ook instellen dat je volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van deze website.

Via deze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst (GA). NextLevel Studentencoaching gebruikt GA om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers deze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. NextLevel Studentencoaching heeft hier helaas geen invloed op.

De privacy van de bezoekers aan deze wordt gerespecteerd.. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van jouw gegevensopslag en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Geautomatiseerde besluitvorming

NextLevel Studentencoaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gebruik van persoonsgegevens

NextLevel Studentencoaching verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens om deze website te beheren en om de door jou gevraagde informatie, services en diensten te leveren. NextLevel Studentencoaching kan jouw persoonsgegevens ook gebruiken om je op de hoogte te houden van alle diensten. Jouw persoonsgegevens kan NextLevel Studentencoaching ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel deze website als de diensten te verbeteren.

Doorgifte aan derden

NextLevel Studentencoaching stelt de verkregen en opgeslagen gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening. NextLevel Studentencoaching zal jouw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer NextLevel Studentencoaching in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. NextLevel Studentencoaching zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die NextLevel Studentencoaching langer moet bewaren omdat de wet dit verplicht. Gegevens die NextLevel Studentencoaching nodig heeft voor het administratief verwerken van onze samenwerking, worden 7 jaar bewaard. Informatie die je via  formulieren verstuurt, wordt maximaal 24 maanden bewaard.

Veiligheid van persoonsgegevens

NextLevel Studentencoaching zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van jouw persoonsgegevens. NextLevel Studentencoaching bewaart de persoonsgegevens die jij aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongeauthoriseerde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigen van de privacy statement

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. NextLevel Studentencoaching zal zo nu en dan deze Privacy Policy updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. NextLevel Studentencoaching raadt iedereen aan om periodiek deze Privacy Policy te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe NextLevel Studentencoaching jouw informatie beschermt.

Klachten of opmerkingen

Als jij van mening bent dat ik niet heb gehandeld op grond van deze verklaring, dan kan je contact met mij opnemen. Je kan ook te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Next Level staat voor persoonlijke, professionele begeleiding bij het leren
Next Level Studentencoaching begeleidt jongeren die op een of andere manier vastlopen of dreigen vast te lopen met school of studie.
Begeleiding
Informatie