Scriptiebegeleiding

Scriptiebegeleiding is een specialisme. Voor (aanvullende) begeleiding tijdens het opzetten van je onderzoek, tijdens de uitvoering van het onderzoek of bij het (her)schrijven van je scriptie kun je ondersteuning inschakelen.

Next Level helpt je stap voor stap door het afstudeerproces. Next Level denkt met je mee, motiveert je, geeft schrijfsuggesties en knipt je scriptie op in hapklare stukjes. Zo kun je op een prettige manier afstuderen.

Scriptiebegeleiding inzetten

Heel regelmatig lopen studenten vast tijdens het afstuderen. Het schrijven van de scriptie zou de kers op de taart van je studie kunnen zijn. Het is dé kans om te laten zien wat je in je mars hebt en je te verdiepen in iets waar jij echt in geïnteresseerd bent. Helaas zie ik nog steeds heel vaak dat studenten die fluitend door hun studie zijn gerold, toch vastlopen tijdens de afstudeerfase.

Hoe kan dat nu? Helaas kan ik daar niet een eenduidig antwoord op geven. Wel zie ik dat veel (hbo-)studenten aanlopen tegen het wetenschappelijke karakter van het schrijven van een scriptie. Ze zijn gewend praktisch te denken en te handelen en denken hierdoor van zichzelf vaak dat ze niet goed wetenschappelijk kunnen denken en schrijven. Dit overigens bijna altijd ten onrechte! Het is een hardnekkige aanname. Ook staat er voor veel studenten een hoop op het spel (denk aan een lening of een baan) wat ervoor kan zorgen dat faalangst ineens de kop op steekt. Andere studenten hebben moeite met het structureren van de grote opdracht die een afstudeeronderzoek eigenlijk is, bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met AD(H)D, dyslexie of een ASS.  Regelmatig hoor ik van studenten terug dat er op hun opleiding vaak te weinig tijd is voor begeleiding, dat ze eigenlijk nooit goede onderzoeksvaardigheden hebben aangeleerd gekregen en dat ze eigenlijk meer individuele hulp kunnen gebruiken.

Scriptiebegeleiding kan ingezet worden tijdens verschillende fases van het onderzoekstraject. Zo kan Next Level met je meedenken over het onderzoeksvoorstel; wat is nu een goede onderzoeksvraag, welke deelvragen passen daarbij of met welke onderzoeksmethode kun je deze vraag beantwoorden? Ook bij het opzetten van een literatuuronderzoek, het analyseren – en rapporteren van de data en het trekken van conclusies kan ondersteuning worden geboden. Wanneer je tijdens een wat later stadium dreigt vast te lopen doordat bijvoorbeeld de rode draad in je betoog steeds meer lijkt te ontbreken, helpt Next Level bij het aanbrengen van structuur en checkt op spelling en taal. Tenslotte kun je hulp inschakelen wanneer je een onvoldoende hebt gekregen voor je scriptie en je niet goed weet hoe je deze kunt verbeteren.

Feedback Scriptiebegeleiding

De feedback op de scriptiebegeleiding kan zowel schriftelijk (met feedback in het werkdocument) als mondeling (op locatie of Zoom) worden gegeven. Je kunt het stuk vrijblijvend mailen, waarna een schatting van het benodigde aantal uren begeleiding en de kosten daarvan worden gemaakt. Het is mogelijk om een combinatie van een aantal scriptiebegeleidingsgesprekken op locatie en online feedback te maken. Zie werkwijze scriptiebegeleiding voor meer informatie.

Tarieven Scriptiebegeleiding

Losse uren

60

Je boekt Scriptiebegeleiding per uur. De meeste studenten hebben meerdere uren begeleiding nodig. Je kunt ook per 5 uur boeken, het uurtarief is dan € 55

Bundel van 5 uur

55

Je boekt Scriptiebegeleiding per 5 uur. Heb je nog maar een of twee uurtjes nodig, kan je ook per uur boeken. Het uurtarief is dan € 60

FAQ

Bekijk hier veel gestelde vragen over Scriptiebegeleiding. Heb jij vragen of wil je meer weten over Scriptiebegeleiding? Vraag dan vandaag nog een gratis advies aan!

Gratis advies aanvragen
 • Wat houdt scriptiebegeleiding in?

  Scriptiebegeleiding is een vorm van (externe) begeleiding en ondersteuning die studenten ontvangen bij het schrijven en afronden van hun scriptie. Het doel van scriptiebegeleiding is om studenten te helpen bij het succesvol doorlopen van het scriptieproces, het verminderen van stress en uitstelgedrag en te komen tot een mooi eindproduct.

 • Waar kun je aan denken bij scriptiebebeleiding?

  Bij scriptiebegeleiding kun je denken aan:

  • Probleemstelling en onderzoeksvraag
   Ondersteuning bij het formuleren van een heldere probleemstelling en onderzoeksvraag die de basis vormen voor de scriptie
  • Structuur en planning
   Hulp bij het opstellen van een overzichtelijke structuur voor de scriptie en het maken van een realistische planning om de verschillende fasen van het schrijfproces te doorlopen. Het monitoren van het proces en de vooruitgang.
  • Opdelen
   Als scriptiebegeleider kan ik je helpen bij het opdelen van de grote klus die je scriptie is in kleinere behapbare stapjes.
  • Schrijfproces
   Ondersteuning bij het daadwerkelijke schrijven van de scriptie (let wel: een professionele scriptiebegeleider zal nooit de tekst VOOR je schrijven), inclusief het formuleren van heldere en samenhangende argumenten, het gebruik van correcte citatiestijlen en het vermijden van plagiaat.
  • Feedback en revisie
   Feedback geven op tussenversies van de scriptie en begeleiding bieden bij het herzien en verbeteren van de tekst. Dit omvat aspecten zoals structuur, argumentatie, taalgebruik en stijl.
  • Verbeteren scriptie bij een onvoldoende
  • Voorbereiding op verdediging
   Als de scriptie moet worden verdedigd, kun je bij scriptiebegeleiding ook geholpen worden bij de voorbereiding op de verdediging, inclusief het beantwoorden van vragen en het bespreken van onderzoeksmethoden en resultaten.
 • Heb jij tips voor het schrijven van mijn scriptie?

  Het schrijven van een scriptie kan een uitdagend, maar ook een zeer bevredigend proces zijn. Hier zijn enkele tips om je te helpen bij het schrijven van je scriptie.

  1. Begin op tijd
  2. Investeer in het formuleren van een duidelijke onderzoeksvraag
  3. Maak een gedetailleerd plan
  4. Doe een uitgebreid literatuuronderzoek
  5. Wees specifiek en concreet
  6. Bouw een gestructureerd betoog
  7. Bekijk vooraf goed waarop je wordt beoordeeld. Print het beoordelingsformulier en gebruik het als checklist
  8. Let op correct brongebruik
  9. Zorg ervoor dat je geen aannames doet, onderbouw altijd je uitspraken
  10. Werk met conceptversies
  11. Houd al je bronnen en notities georganiseerd
  12. Bewerk en reviseer
  13. Zorg voor jezelf
  14. Zorg ervoor dat je in de flow blijft