Next Level staat voor persoonlijke, professionele begeleiding bij het leren

Disclaimer

Next Level Studentencoaching spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft Next Level Studentencoaching naar een goede toegankelijkheid van deze website en van de door Next Level Studentencoaching langs elektronische weg aangeboden diensten. Next Level Studentencoaching behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te allen tijde wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Next Level Studentencoaching geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Next Level Studentencoaching geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Next Level Studentencoaching garandeert niet dat naar Next Level Studentencoaching gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Next Level Studentencoaching aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Disclaimer

Next Level Studentencoaching spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft Next Level Studentencoaching naar een goede toegankelijkheid van deze website en van de door Next Level Studentencoaching langs elektronische weg aangeboden diensten. Next Level Studentencoaching behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te allen tijde wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Next Level Studentencoaching geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Next Level Studentencoaching geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Next Level Studentencoaching garandeert niet dat naar Next Level Studentencoaching gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Next Level Studentencoaching aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Next Level staat voor persoonlijke, professionele begeleiding bij het leren
Next Level Studentencoaching begeleidt jongeren die op een of andere manier vastlopen of dreigen vast te lopen met school of studie.
Begeleiding
Informatie