Next Level staat voor persoonlijke, professionele begeleiding bij het leren

Scriptiebegeleiding

Scriptiebegeleiding is een specialisme. Voor (aanvullende) begeleiding tijdens het opzetten van je onderzoek, tijdens de uitvoering van het onderzoek of bij het (her)schrijven van je scriptie kun je ondersteuning inschakelen.

Scriptiebegeleiding inzetten

Heel regelmatig lopen studenten vast tijdens het afstuderen. Het schrijven van de scriptie zou de kers op de taart van je studie kunnen zijn. Het is dé kans om te laten zien wat je in je mars hebt en je te verdiepen in iets waar jij echt in geïnteresseerd bent. Helaas zie ik nog steeds heel vaak dat studenten die fluitend door hun studie zijn gerold, toch vastlopen tijdens de afstudeerfase.

Hoe kan dat nu? Helaas kan ik daar niet een eenduidig antwoord op geven. Wel zie ik dat veel (hbo-)studenten aanlopen tegen het wetenschappelijke karakter van het schrijven van een scriptie. Ze zijn gewend praktisch te denken en te handelen en denken hierdoor van zichzelf vaak dat ze niet goed wetenschappelijk kunnen denken en schrijven. Dit overigens bijna altijd ten onrechte! Het is een hardnekkige aanname. Ook staat er voor veel studenten een hoop op het spel (denk aan een lening of een baan) wat ervoor kan zorgen dat faalangst ineens de kop op steekt. Andere studenten hebben moeite met het structureren van de grote opdracht die een afstudeeronderzoek eigenlijk is, bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met AD(H)D, dyslexie of een ASS.  Regelmatig hoor ik van studenten terug dat er op hun opleiding vaak te weinig tijd is voor begeleiding, dat ze eigenlijk nooit goede onderzoeksvaardigheden hebben aangeleerd gekregen en dat ze eigenlijk meer individuele hulp kunnen gebruiken.

Scriptiebegeleiding kan ingezet worden tijdens verschillende fases van het onderzoekstraject. Zo kan Next Level met je meedenken over het onderzoeksvoorstel; wat is nu een goede onderzoeksvraag, welke deelvragen passen daarbij of met welke onderzoeksmethode kun je deze vraag beantwoorden? Ook bij het opzetten van een literatuuronderzoek, het analyseren - en rapporteren van de data en het trekken van conclusies kan ondersteuning worden geboden. Wanneer je tijdens een wat later stadium dreigt vast te lopen doordat bijvoorbeeld de rode draad in je betoog steeds meer lijkt te ontbreken, helpt Next Level bij het aanbrengen van structuur en checkt op spelling en taal. Tenslotte kun je hulp inschakelen wanneer je een onvoldoende hebt gekregen voor je scriptie en je niet goed weet hoe je deze kunt verbeteren.

Feedback Scriptiebegeleiding

De feedback op de scriptiebegeleiding kan zowel schriftelijk (met feedback in het werkdocument) als mondeling (op locatie of Zoom) worden gegeven. Je kunt het stuk vrijblijvend mailen, waarna een schatting van het benodigde aantal uren begeleiding en de kosten daarvan worden gemaakt. Het is mogelijk om een combinatie van een aantal scriptiebegeleidingsgesprekken op locatie en online feedback te maken. Zie werkwijze scriptiebegeleiding voor meer informatie.

Tarieven
StandaardBundel

losse uren

6000

bundel van 5 uren

5500
per uur
Individueel
Online of op locatie
Afrekenen per uur
Afrekenen per 5 uur
Next Level staat voor persoonlijke, professionele begeleiding bij het leren
Next Level Studentencoaching begeleidt jongeren die op een of andere manier vastlopen of dreigen vast te lopen met school of studie.
Begeleiding
Informatie