FAQ

Veel gestelde vragen

Bekijk hier veelgestelde vragen en het antwoord op deze vragen. Staat jouw vraag en antwoord er niet bij? Neem dan gerust contact met mij op en ik zal alle vragen die je hebt beantwoorden!

 • Wat is faalangst?

  Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin je wordt beoordeeld. Deze angst werkt belemmerend. Bij faalangst presteer je vaak onder je eigen vermogen door de invloed van spanningen en druk op je denk- en concentratievermogen.

 • Welke typen faalangst zijn er?

  Over het algemeen zijn er drie typen faalangst:

  1. Cognitieve faalangst
   Dit is de angst voor het beoordelen van prestaties, vooral in academische situaties. De gedachten die dan onderliggend zijn: ‘Ik kan het niet’ of ‘Ik ben niet slim genoeg’.
  2. Sociale faalangst
   Dit type faalangst is gericht op sociale situaties en de angst voor afwijzing of veroordeling door anderen. Het kan van invloed zijn op sociale interacties, presentaties en algemene sociale situaties.
  3. Motorische faalangst
   Dit betreft de angst om te falen in vaardigheden die fysieke beweging vereisen, zoals sport. Het kan resulteren in vermijdingsgedrag of zelfs fysieke klachten bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten.
 • Herkennen studenten zich in faalangst?

  Regelmatig herkennen studenten zich in een mix van cognitieve en sociale faalangst. Het komt ook voor dat faalangst verborgen blijft. Studenten presteren dan eigenlijk nog prima, maar er gaan zoveel stress en spanningen mee gepaard gaan dat dit eigenlijk ongezond is.

 • Is faalangst bij iedere student(e) hetzelfde?

  Faalangst kan individueel sterk variëren in ernst en in symptomen. Sommige mensen kunnen meer fysieke symptomen ervaren, terwijl anderen zich meer bewust zijn van de cognitieve of emotionele aspecten van faalangst. Het herkennen van deze kenmerken is echter een belangrijke eerste stap om ermee om te gaan en ondersteuning te zoeken indien nodig.

 • Wat houdt scriptiebegeleiding in?

  Scriptiebegeleiding is een vorm van (externe) begeleiding en ondersteuning die studenten ontvangen bij het schrijven en afronden van hun scriptie. Het doel van scriptiebegeleiding is om studenten te helpen bij het succesvol doorlopen van het scriptieproces, het verminderen van stress en uitstelgedrag en te komen tot een mooi eindproduct.

 • Waar kun je aan denken bij scriptiebebeleiding?

  Bij scriptiebegeleiding kun je denken aan:

  • Probleemstelling en onderzoeksvraag
   Ondersteuning bij het formuleren van een heldere probleemstelling en onderzoeksvraag die de basis vormen voor de scriptie
  • Structuur en planning
   Hulp bij het opstellen van een overzichtelijke structuur voor de scriptie en het maken van een realistische planning om de verschillende fasen van het schrijfproces te doorlopen. Het monitoren van het proces en de vooruitgang.
  • Opdelen
   Als scriptiebegeleider kan ik je helpen bij het opdelen van de grote klus die je scriptie is in kleinere behapbare stapjes.
  • Schrijfproces
   Ondersteuning bij het daadwerkelijke schrijven van de scriptie (let wel: een professionele scriptiebegeleider zal nooit de tekst VOOR je schrijven), inclusief het formuleren van heldere en samenhangende argumenten, het gebruik van correcte citatiestijlen en het vermijden van plagiaat.
  • Feedback en revisie
   Feedback geven op tussenversies van de scriptie en begeleiding bieden bij het herzien en verbeteren van de tekst. Dit omvat aspecten zoals structuur, argumentatie, taalgebruik en stijl.
  • Verbeteren scriptie bij een onvoldoende
  • Voorbereiding op verdediging
   Als de scriptie moet worden verdedigd, kun je bij scriptiebegeleiding ook geholpen worden bij de voorbereiding op de verdediging, inclusief het beantwoorden van vragen en het bespreken van onderzoeksmethoden en resultaten.
 • Heb jij tips voor het schrijven van mijn scriptie?

  Het schrijven van een scriptie kan een uitdagend, maar ook een zeer bevredigend proces zijn. Hier zijn enkele tips om je te helpen bij het schrijven van je scriptie.

  1. Begin op tijd
  2. Investeer in het formuleren van een duidelijke onderzoeksvraag
  3. Maak een gedetailleerd plan
  4. Doe een uitgebreid literatuuronderzoek
  5. Wees specifiek en concreet
  6. Bouw een gestructureerd betoog
  7. Bekijk vooraf goed waarop je wordt beoordeeld. Print het beoordelingsformulier en gebruik het als checklist
  8. Let op correct brongebruik
  9. Zorg ervoor dat je geen aannames doet, onderbouw altijd je uitspraken
  10. Werk met conceptversies
  11. Houd al je bronnen en notities georganiseerd
  12. Bewerk en reviseer
  13. Zorg voor jezelf
  14. Zorg ervoor dat je in de flow blijft
 • Wat zijn studievaardigheden?

  Studievaardigheden omvatten een reeks vaardigheden en strategieën die studenten helpen effectief te leren, informatie te begrijpen, onthouden en toe te passen.

 • Wat kan ik doen tegen uitstelgedrag?

  Veel studenten zijn bekend met uitstelgedrag. Misschien lukte het je op de middelbare school gemakkelijk om op het laatste moment te leren en toch voldoendes te halen, nu blijkt toch dat er meer voor nodig is om op niveau te blijven. Hier zijn enkele tips om uitstelgedrag te verminderen:

  • Het klinkt als een open deur, maar begin hoe dan ook. Geef je brein het signaal dat je aan een bepaalde taak begonnen bent door met iets heel kleins te beginnen, wat met een grote klus/project/gewoonte te maken heeft. Als je een klein stapje hebt gezet, denkt je brein dat je begonnen bent en zal het volgende kleine stapje makkelijker volgen. Kijk dus eens wat voor eerste kleine actie je kunt doen. Denk aan het klaarleggen van spullen, het maken van een inhoudsopgave, het schrijven van een eerste zin…
  • Geef jezelf toestemming en een tijdslimiet om iets voor korte tijd te doen. Zet de wekker bijvoorbeeld op 10 minuten en doe iets, wat dan ook. Je mag echt stoppen als de tijd om is. De kans is heel groot dat je doorgaat.
  • Bedenk altijd wat je eerstvolgende stap is.
  • Stel duidelijke doelen: Formuleer specifieke en haalbare doelen. Dit maakt het gemakkelijker om je taken in kleinere stappen op te splitsen en vooruitgang te boeken.
  • Maak een planning: Stel een gedetailleerde planning op met deadlines voor taken en projecten. Hierdoor heb je een overzicht van wat er moet gebeuren en kun je je tijd effectiever beheren.
  • Prioriteer taken: Identificeer de belangrijkste en meest urgente taken. Focus je op deze taken om te voorkomen dat je je tijd besteedt aan minder belangrijke zaken.
  • Gebruik de 2-minutenregel:

  Als een taak minder dan twee minuten duurt, doe het dan meteen. Kleine taken direct aanpakken kan een gevoel van voldoening geven en de neiging tot uitstellen verminderen.

  • Werk met pauzes: Gebruik de Pomodoro-techniek. Werk dus gedurende een bepaalde tijd (bijvoorbeeld 25 minuten), gevolgd door een korte pauze (bv 5 minuten) en na 3x 30 minuten neem je een langere pauze. Dit kan helpen om je werk in behapbare stukken op te delen.
  • Elimineer afleidingen:

  Creëer een omgeving die bevorderlijk is voor concentratie. Zet meldingen op je telefoon uit, sluit irrelevante tabbladen op je computer en vermijd andere afleidingen. Werk bijvoorbeeld in de bibliotheek als je snel bent afgeleid.

  • Beloon jezelf: Stel beloningen in voor het voltooien van taken. Dit kan je motivatie vergroten en een positieve associatie creëren met het afronden van taken.
  • Visualiseer succes: Beeld je in hoe het voelt om een taak te voltooien. Visualisatie van succes kan je helpen gemotiveerd te blijven.
  • Breek taken op: Verdeel grote taken in kleinere, meer behapbare taken. Dit maakt het minder overweldigend en maakt de voortgang beter zichtbaar.
  • Vermijd zelfkritiek en perfectionisme. Begrijp dat iedereen wel eens uitstelgedrag vertoont en dat het belangrijk is om jezelf te vergeven en verder te gaan. Herpak jezelf, daar gaat het om!
 • Wat zijn effectieve studiestrategieën?

  • Plannen en organiseren: Maak een studieplanning: Plan je studietijd en verdeel je taken over een bepaalde periode.

  Gebruik een agenda of planningstool om deadlines, examens en taken bij te houden.

  • Tijdsbeheer: Prioriteer taken op basis van urgentie en belangrijkheid.
  • Plan regelmatige pauzes in tijdens het studeren.
  • Doelen stellen: Formuleer duidelijke, haalbare doelen voor jezelf op korte en lange termijn. Breek grote doelen op in kleinere taken om ze behapbaar te maken.
  • Actief luisteren: Wees actief betrokken tijdens colleges of studiegroepen. Maak aantekeningen en stel vragen om de stof beter te begrijpen.
  • Effectief lezen: Leer skimmen en scannen om snel door teksten te gaan. Oefen actief lezen door vragen te stellen, samenvattingen te maken en belangrijke concepten te markeren. Zo onthoud je beter en hoef je voor een tentamen later minder hard te studeren.
  • Aantekeningen maken: Ontwikkel een systeem voor het maken van aantekeningen dat voor jou werkt.
  • Herhalen, herhalen, herhalen.
  • Zelftesten: Maak regelmatig oefenopgaven of quizzen om je begrip van de stof te testen. Gebruik flashcards om feiten en definities te leren.
  • Uitleggen aan een ander: Werk samen met medestudenten in studiegroepen om de stof te bespreken en uit te leggen. Het uitleggen van concepten aan anderen kan je begrip verdiepen.
  • Zorg goed voor jezelf:  Zorg voor voldoende slaap, gezonde voeding en regelmatige lichaamsbeweging. Een gezonde levensstijl draagt bij aan een betere concentratie en algeheel welzijn.