Actieplan om depressies bij studenten bespreekbaar te maken (van Heest in Scienceguide, 28 maart 2018)

28 maart 2018 | Het ISO en de LSVb roepen het hoger onderwijs op om studentenwelzijn vast onderdeel te maken van het instellingsbeleid. Dit staat in een actieplan om depressies onder studenten bespreekbaar te maken.

Begin april wordt er samen met een groot aantal welzijnsorganisaties en de studentenbonden ISO en LSVb een actieplan gepresenteerd dat depressies onder studenten bespreekbaar moet maken. Daarbij zijn een breed scala aan welzijnsorganisaties betrokken. Van het Trimbos instituut, tot aan Zelfmoordpreventie 113, en ook de hogescholen Windesheim, Inholland en de studentenartsen van de UvA en HvA.

Steeds meer studenten gaan gebukt onder mentale druk en er wordt een stevig beroep gedaan op hun veerkracht. Uit recent onderzoek van Hogeschool Windesheim blijkt dat 62% van de studenten vaak tot erg vaak prestatiedruk ervaren. En uit ander onderzoek van verschillende hogescholen en universiteiten blijkt dat studenten steeds vaker te lijden hebben onder depressieve gevoelens, toenemende stress, angst en burn-outklachten.

Verminder stigma op depressie

De nota komt met vijf aanbevelingen waar het hoger onderwijs aan kan werken om tot betere studieomstandigheden te komen. Waaronder het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn en het verminderen van stigma’s rondom depressies onder studenten. Het uiteindelijke plan van deze nota is om een ‘landelijk Partnership Studentenwelzijn’ in te stellen met een veelheid aan partners. Hieronder bevinden zich de VSNU, de Vereniging Hogescholen, het ISO, de LSVb, maar ook veel welzijnsorganisaties en afdelingen van verschillende hogescholen en universiteiten omtrent studentenwelzijn.

Per instelling moet een vaste projectmedewerker worden aangesteld die de interventies coördineert, zo staat te lezen in het plan. Dit alles gaat geld kosten. Hoeveel geld is niet geheel duidelijk noch wie dit moet gaan betalen. “Er is een budget nodig voor het financieren van een fulltime projectleiderschap voor in eerste instantie drie jaar. Daarnaast is een nader te bepalen werkbudget nodig om de werkgroepen in staat te stellen om gezamenlijke projecten, gezamenlijk onderzoek en experimenten en proeftuinen te kunnen realiseren.”

Vast onderdeel van het instellingsplan

Volgens de opstellers van het actieplan is een randvoorwaarde noodzakelijk. Zo moet studentenwelzijn een vast onderdeel zijn van het instellingsplan van elke universiteit of hogeschool.