Als ik mijn laptop dicht doe, bestaat mijn studie niet

-Als ik mijn laptop dicht doe, bestaat mijn studie niet-

Deze uitspraak deed een van de studenten die ik begeleid bij het verbeteren van haar studievaardigheden en het verminderen van faalangst.

Zij doelde hiermee op de grote moeite die zij nu heeft om zich te motiveren haar voor studie. Het gemis aan verbondenheid met docenten en medestudenten, aan het gevoel gezien en gehoord te worden is bij haar zo ontzettend groot, dat dit haar min of meer bevriest.

Deze ‘halve lockdown’ treft haar harder dan de intelligente lockdown van het voorjaar. Waar zij toen dacht dat het tijdelijk zou zijn, het haar zelfs een goed gevoel gaf om door afstand te nemen bij te dragen aan het ‘verslaan’ van het virus, voelt zij zich nu overvallen door een gevoel van uitzichtloosheid. Zorgen over de gezondheid van haar dierbaren en vragen als ‘hoe lang gaat dit nog duren’, ‘wat betekent dit voor de rest van mijn studie’, ‘wat betekent dit voor mijn toekomst’ verlammen haar nu. Haar studie lijkt iets van ver en een abstract gegeven.

Om gemotiveerd te zijn zouden, bezien vanuit de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (1985; 2000), de drie psychologische basisbehoeften van de mens in balans moeten zijn. Het gaat dan om de behoefte aan autonomie (het gevoel altijd een keuze te hebben), competentie (het gevoel hebben dat je je ontwikkelt) en de behoefte aan verbondenheid (ergens bij te horen, gezien en gehoord te worden). Met name deze laatste psychologische behoefte komt bij haar nu enorm in het gedrang. Het verklaart haar motivatieproblemen.

Wat kan zij nu zelf doen? Een van de belangrijkste dingen is om te zorgen voor een duidelijke structuur in haar dag. Ze werkt met een weekplanning en een gedetailleerde dagplanning, zodat ze vooraf weet wat ze moet doen. Om het gebrek aan fysiek contact met studiegenoten te compenseren verzint ze alternatieven, zo studeert ze nu op een vaste dag met een studiegenoot samen en organiseert ze twee keer in de week een onlinebijeenkomst met studiegenoten. Daarnaast heeft ze een keer in de week contact met mij, haar studentencoach.