Nog nooit zoveel studenten in het hbo als in studiejaar 2017-2018 (NU.nl, februari 2018)

Nog nooit zijn er zoveel hbo-studenten geweest als in het studiejaar 2017-2018, maakte koepelorganisatie Vereniging Hogescholen bekend. Vooral opleidingen op het gebied van gezondheidszorg, waar een groot gebrek aan personeel is, blijken populair.

Nederland telt nu in totaal meer dan 453.300 ingeschreven hbo’ers, een stijging van 1,4 procent vergeleken met het voorgaande studiejaar. Het aantal eerstejaarsstudenten dat in het huidige studiejaar begon aan het hbo, klom met 5,5 procent tot ruim 106.600.

Volgens de vereniging is de groei bij alle typen opleidingen zichtbaar. Studies voor de gezondheidszorg laten met een plus van 9 procent de grootste groei zien. Voor onderwijs is de belangstelling het kleinst, met een plusje van 0,6 procent. Dat komt neer op een groei van 66 studenten.

Vereniging Hogescholen maakte ook bekend dat het aantal afgestudeerden met bijna 4 procent is gestegen naar bijna 74.000. Het aantal diploma’s bij de opleiding verpleegkunde springt eruit met een groei van ruim 28 procent.

”Dat er dit jaar zoveel meer afgestudeerden verpleegkunde zijn is goed nieuws voor de sector die met tekorten kampt”, zegt Thom de Graaf, voorzitter van de vereniging.

Universiteit

 

Ook universiteiten hebben het aantal eerstejaars flink zien groeien in het studiejaar 2017-2018, blijkt uit cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Bij universiteiten doen vooral technische opleidingen het goed. In totaal schreven bijna 41.160 studenten zich in voor zo’n opleiding, een groei van 6 procent. ”De groeiende vraag naar bèta- en technisch opgeleide mensen op de arbeidsmarkt is terug te zien, zowel aan het aantal nieuwe inschrijvingen als aan het aantal uitgereikte diploma’s”, aldus de VSNU.

Het aantal ingeschreven studenten voor een universitaire opleiding in het onderwijs daalde met ongeveer honderd tot 1.600.

Het totale aantal studenten dat op een universiteit is begonnen in het huidige collegejaar klom met 4,5 procent tot ruim 276.700. ”Ik ben blij met de groeiende instroom vanuit het hbo en hoop voor het komend jaar op groei in de lerarenopleidingen. Hier werken de universiteiten samen hard aan”, stelt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.

(Bron, nu.nl 1 februari 2018)