Recordaantal inschrijvingen bij hbo-opleidingen voor collegejaar 2018-2019 (NU.nl, 1 februari 2019)

De instroom van studenten in het hbo is nog nooit zo hoog geweest als voor het collegejaar 2018-2019, meldt de Vereniging Hogescholen. Het aantal nieuwkomers nam met 3,4 procent toe tot 110.307.

De groei van het aantal eerstejaars is in bijna alle sectoren van het hbo te zien zowel bij voltijd, deeltijd als duaal. De deeltijdstudies worden steeds flexibeler.

De grootste toename was bij de pabo, de opleiding tot leerkracht op basisscholen. Daar meldden 4.755 studenten zich aan, 10,2 procent meer dan vorig jaar. Volgens de Vereniging Hogescholen was het aantal dertigplussers opvallend hoog.

De instroom in de sector gezondheidszorg, waar ook dringend behoefte aan mensen is, is in vier jaar tijd met maar liefst 27 procent toegenomen. Het afgelopen jaar waren er 13.034 nieuwkomers.

Er staan in het lopende studiejaar in totaal 456.633 studenten ingeschreven bij een hbo-opleiding. Na het studiejaar 2017-2018 werden er 76.405 diploma’s afgegeven.

Ook stijging bij universiteiten

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) meldde vrijdag dat dit collegejaar 291.277 studenten aan Nederlandse universiteiten studeren. Dat is 5,3 procent meer dan vorig jaar.

“Deze groei is positief voor Nederland als kennissamenleving, maar plaatst ons als universiteiten voor steeds grotere uitdagingen als het gaat om werkdruk en onderwijskwaliteit”, aldus VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.

Vooral de instroom vanuit het hbo valt op, want die is de hoogste ooit. Er stroomden bij de universiteiten dit collegejaar 11.374 studenten uit het hbo in, een groei van 9,6 procent.

Van de eerstejaarsstudenten is inmiddels 19,2 procent uit het buitenland afkomstig. De VSNU vindt dit op zich positief, hoewel er maatregelen nodig zijn om “de instroom beheersbaar te houden”.