Studenten kampen steeds vaker met depressie en angsten (Onderwijsland, 9 april 2018)

ZWOLLE – Een grote groep studenten kampt met (ernstige) angst- en depressieklachten. Ook zelfmoordgedachten en burn-outs komen voor. Studenten zelf geven regelmatig aan dat de prestatiedruk hieraan de schuldige is. Een en ander blijkt uit een onderzoek onder 3134 studenten van Hogeschool Windesheim.

Van die 3134 heeft een op de vijf suïcidale gedachten, ooit een poging tot zelfdoding gedaan of een plan gemaakt om zichzelf van het leven te beroven. Bij 453 studenten is sprake van ernstige angst- en depressieklachten. Bijna de helft van de hele onderzoeksgroep heeft die klachten overigens nauwelijks. Verder kampt een kwart met burnoutverschijnselen, zoals emotionele uitputting. Een op de dertien studenten is bovendien mantelzorger. Van de mannen drinkt ruim 88 procent te veel alcohol, van de vrouwen iets meer dan 87 procent. De meeste studenten die meededen aan de enquête wonen nog thuis (71 procent).

Onderzoeker Jolien Dopmeijer stelt dat steeds meer jongeren gebukt gaan onder mentale druk. Er wordt een behoorlijk beroep gedaan op hun veerkracht. De samenhang tussen psychische klachten en studieproblemen maken het volgens haar tot een urgent probleem dat moet worden aangepakt. Dopmeijer doet al langer onderzoek naar studenten. Ook in haar eerdere studies kwam die prestatiedruk steeds naar voren.

Naar aanleiding van het onderzoek komt het netwerk studentenwelzijn, dat bestaat uit ongeveer dertig partijen die zich bezighouden met gezondheid van studenten, met een plan. Dat gaat onder meer over bewustwording, preventie en voldoende hulpaanbod.