VSNU: lagere eis bindend studieadvies onverstandig (Onderwijsland, 4 september 2018)

DEN HAAG – Universiteiten vinden het plan van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven om de druk op eerstejaarsstudenten te verlagen onverstandig. “Het werkt contraproductief om een verlaging van het studieadvies af te dwingen”, zegt een woordvoerder van de Vereniging van Universiteiten VSNU.

Als het aan de minister ligt mogen hogescholen en universiteiten straks niet meer van eerstejaars eisen dat die het maximale aantal studiepunten van zestig halen om de opleiding te kunnen vervolgen. Om de stress en werkdruk voor studenten te verminderen, komt er een plafond aan het zogeheten bindend studieadvies, zegt van Engelshoven.
De minister wil in de wet vastleggen dat universiteiten en hogescholen straks maximaal veertig studiepunten kunnen eisen in het eerste collegejaar. Nu mogen instellingen dat nog zelf bepalen en vragen ze bijna allemaal meer van hun eerstejaars.
Studiesucces
De VSNU wijst er echter op dat het bindend studieadvies er is om het studiesucces te verhogen. Een lagere punteneis zou het niveau van universiteiten verlagen. Daarbij werkt het vertragend, omdat studenten er mogelijk pas in hun tweede studiejaar achter komen dat ze een andere studie hadden moeten kiezen.
Van Engelshoven vindt de druk die op studenten wordt gelegd echter te hoog. Ze wil “voorkomen dat studenten onnodig struikelen” op “het kwetsbaarste moment in hun studie” en dat studenten in spe worden afgeschrikt.
Selectie-instrument
De minister stelt ook tot haar ontevredenheid vast dat het bindend studieadvies “steeds meer wordt gebruikt als puur selectie-instrument”. Instellingen proberen daarmee de studenten te weren die later in hun studie misschien vertraging zouden oplopen, omdat dat hun geld kost.
Studentenorganisatie ISO noemt het voornemen een heel grote stap vooruit. “Veel studenten moeten in het eerste jaar nog wennen aan de nieuwe manier van onderwijs en moeten de stap maken naar zelfstandigheid, wat veel van hen vraagt. Het bindend studieadvies legt hier nog eens een enorme druk bovenop”, aldus het Interstedelijk Studenten Overleg.
Bron: ANP