‘Niet-westerse’ mbo’er minder succesvol op hbo dan Nederlandse studenten (NU.nl, 24 januari 2018)

Mbo’ers met een ‘niet-westerse migratieachtergrond’ stromen vaker door naar het hoger beroepsonderwijs dan medestudenten, maar ze zijn vervolgens minder succesvol, blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS.

Volgens het CBS is de eerste groep minder succesvol op het hbo door uiteenlopende redenen.

Zo zouden lager onderwijs- en inkomensniveau van de ouders, gezinssamenstelling en een lager IQ van de kinderen een rol kunnen spelen. ”Dat zouden aannemelijke verklaringen kunnen zijn”, zegt een woordvoerster van het statistiekbureau.

De scholieren met een niet-westerse migratieachtergrond stromen mogelijk vaker door doordat ze veelal studie op studie stapelen om zodoende een steeds hoger onderwijsniveau te bereiken. Jongeren met een Nederlandse achtergrond zitten vaker al in het voortgezet onderwijs op het voor hen hoogst haalbare niveau.

Volgens het onderzoek heeft van de niet-westerse doorstromers slechts drie op de tien een hbo-diploma op zak na vijf jaar. Van medestudenten met een Nederlandse achtergrond is dit meer dan de helft.